3-ročná garancia u všetkých našich vozidiel na lak karosérie,

vďaka vysokej kvalite základnej farby a povrchového krycieho laku

Rozšírená garancia na lak karosérie vášho Audi je benefit, ktorý ponúkame všetkým našim zákazníkom pri kúpe nového vozidla. Podmienená je adekvátnou pravidelnou starostlivosťou o vozidlo. Rozšírenú garanciu môžu uplatniť všetci zákazníci značky pri pravidelnom navštevovaní autorizovaných servisov značky Audi alebo servisných partnerov, ktorí dokážu vykonať príslušné opravy alebo údržbárske práce správnym spôsobom.

Táto garancia sa nevzťahuje na mechanické povrchové poškodenie spôsobené vonkajším vplyvom, prípadne nehodou.

12-ročná garancia na neprehrdzavenie karosérie

Audi garantuje kvalitu materiálov, preto poskytuje svojim zákazníkom až 12-ročnú garanciu proti prehrdzaveniu karosérie zvnútra. Podmienená je adekvátnou pravidelnou starostlivosťou o vozidlo.

Pri pravidelnom navštevovaní Audi partnerov bude vaše vozidlo v dobrých rukách.

Audi Garancia mobility

Ako majiteľ Audi sa vždy môžete spoľahnúť na svoju mobilitu. Naša garancia mobility vás udržiava mobilnými aj v ťažkých situáciách.

Pri kúpe nového vozidla získavate bezplatne Audi Garanciu mobility na dva roky pri pravidelných návštevách autorizovaných servisov. Táto služba sa automaticky obnovuje každou pravidelnou návštevou Audi partnera
– počas celej životnosti vášho vozidla.

Privolanie pomoci v SR

V prípade, že sa vaše vozidlo stane z dôvodu vzniku nepredvídateľnej technickej poruchy nepojazdným, obráťte sa, prosím, na telefónnu Audi Asistenčnú službu, ktorá je vám k dispozícií bezplatne 24 hodín denne na telefónnom čísle: 0800 145 136.

Privolanie pomoci v zahraničí

V prípade, že sa vaše vozidlo stane z dôvodu vzniku nepredvídateľnej technickej poruchy nepojazdným v zahraničí, kontaktujte Audi Asistenčnú službu, telefónne číslo: +421 2 492 059 54.

Pre hendikepovaných zákazníkov ponúkame možnosť kontaktovať nás aj prostredníctvom SMS zaslanej na číslo +421 911 118 018.

Preskúmajte výhody služby Audi Garancia mobility

Mobilní už od dverí vášho domu

Garancia mobility platí v mnohých krajinách Európy – či už stojí vozidlo pred dverami vášho domu, alebo ste práve na cestách. Z dôvodu dostupnosti sú služby obmedzené na verejne prístupné, spevnené komunikácie.

Pomoc na mieste

V prípade poruchy sa pomoc dostaví čo možno najrýchlejšie. Drobné opravy, ktoré sú vykonané priamo na mieste za účelom spojazdnenia vozidla, vám budú vykonané bezplatne do celkovej sumy 300 EUR.

Odtiahnutie vozidla

Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu priamo na mieste, bude vaše vozidlo odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu Audi (v prípade potvrdenej Garancie mobility v servisnej knižke).

V prípade malých problémov,

ktoré sa môžu vyskytnúť na vozidle v každodennej prevádzke, ako je napr. výpadok batérie, nedostatok oleja alebo chladiacej kvapaliny, defekt pneumatiky, problémy po natankovaní nevhodného paliva alebo nedostatok paliva vám budeme radi nápomocní.